La Junta Directiva de la UBSU està formada per:

Presidència: Juan-Carlos Salsas Moreno

Vicepresidència: Tonet Marsino Canal

Secretariat: Rosa Ginesta Bombardó

Tresoreria: Sandra Sans Miquel

Vocalies: Dolors Mendoza Trillo, Lourdes Espuga Solé, Maribel Obiols Roig, Nuria Capdevila Terradellas, Pilar Aroca García, Rosy Badalamenti González, Ramón Ferrer Majoral, Susanna Borrell Dolcet, Toni Escribá Rius i Pilar Isern Soldevila

I complementada amb:

Dinamització: Sara Sans Miquel

Administració: Carmen Casals Juclá

La Junta Directiva es reuneix, generalment, l’últim dimecres de cada mes.

Les reunions són obertes als associats que vulguin, previ avís per preveure el nombre d’assistents i tenir en compte l’ordre del dia.